Wie zijn wij?

Gebundelde krachten

 

Wij, Judith Nijland, Ronald Kersten, Manon Huisman, Marieke Bluemer, Miranda van der Meijde en Anne Mogezomp-Heetkamp, begeleiden mensen na het overlijden van een dierbare met een luisterend oor, praktische tips, en delen onze kennis en ervaringen om zicht te krijgen op hoe rouw werkt en op welke manier jij steun kunt vinden.

 

Onze praktijken hebben de krachten gebundeld om nabestaanden en mensen die met een verlieservaring te maken hebben gekregen bij te staan in hun rouwproces.

Wat vinden wij belangrijk?

 

Wat wij belangrijk vinden is dat er tijdens de bijeenkomsten oprechte aandacht en tijd is voor elkaar en dat er wederzijdse interesse is om het persoonlijke verhaal te delen. Ieder verhaal, dus ook ieder verlies staat op zich. Wij willen de ruimte en de begeleiding bieden om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.

Het delen van individuele verhalen maakt dat mensen zich gaan herkennen. Daarmee gaan mensen ook hun eigen rouwproces erkennen, en trekken samen op om hun nieuwe leven te gaan verkennen. De verbinding(en) die opnieuw tot stand komt, maakt dat mensen weer veerkrachtiger in het leven komen te staan met het verlies.

Onze gedeelde visie is ook terug te vinden in het normaliseren van rouw. Rouw hoort bij het leven, maar dat is soms toch enorm lastig. Alsof het niet meer bij onze maatschappij hoort en dus kan het erg eenzaam voelen om door een rouwproces heen te gaan. In de wens mensen te verbinden in rouw, ligt ook de kracht van het delen. En in het delen dragen wij ons steentje bij aan een wereld waarin rouwen er 'gewoon' mag zijn.